© 2023 by Name of Site. Proudly created with Wix.com

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Google+ Social Icon

Avlsmål for oldenburger/dansk oldenborg

Oldenborghesten er basert på importerte hester fra Oldenburg i Nordvesttyskland. Sist på 1950-tallet betegnedes oldenborghesten som en mellomstor til stor trekkhest. Endring av typen ved bruk av engelsk fullblod har fremavlet særdeles gode ridehester. Som et av de få steder i verden finnes i Danmark en avl av rene oldenborgere.

Farven er oftest brun eller sort og størrelsen er omkring 160-170 cm.

Renavlet oldenborger 88 - 100%

Stor, kraftig, rasetypisk kjøre- og ridehest med et særdeles arbeidsvillig temperament. Velreist hals. Smidig og muskuløs overlinje. Tørre og føre lemmer. Bevegelsen taktfast og med kraftig aksjon bakfra.

 

 

 

 

 

 

En stor, betydelig og rasetypisk ride- og kjørehest ønskes. Den renstammede Oldenborger skal være muskuløs, harmonisk og sterk. Oldenborgeren ønskes velproporsjonert, hvilket vil si at kroppen kan deles opp i tre like store deler; forpart (skulder og manke), midtstykke (rygg og lend) og bakpart (krysset). En litt rektangulær kroppsform foretrekkes. God dybde og bredde ønskes, hvilket vil sige, at benlengden utgjør ca. 50 % av stangmålet og at det er passende avstand mellom skulderleddene og forbenene (minst en passende stor og normalformet hov mellom forbenene). Kjønnspreg skal være tydelig, hoppere skal være feminine og hingstene maskuline. Ribbenshvelvingen er viktig, ribbenene ønskes litt ovale, ikke for runde. Det typiske Oldenborghodet er med rett neserygg, bred panne og store, åpne uttrykksfulle øyne. Halsen ønskes middellang, velansatt (ovenfor skulderleddene), velformet og velreist. En tynn og lavt ansatt hals er uønsket. En lang, skrå og fri skulder ønskes. Manken ønskes med god markering og lengde. En meget bred og kort manke er ikke ønskelig. Smidig, muskuløs overlinje ønskes. Krysset skal være velformet, muskuløst med god lårmuskulatur. Et svakt hellende kryss foretrekkes. Lemmene ønskes passende føre, tørre og velstilte, med flate piper. Leddene ønskes med god side- og tverrbredde (velmarkerte). Hovene ønskes forholdsvis store og velformede. Bevegelsen ønskes med godt undergrep og avskub, takten skal være regelmessig markert i alle gangarter.

Den renstammede Oldenborger ønskes med arbeidsvillig, nervefast sinn og temperament, som gjør den anvendelig i enhver sammenheng.

Stangmål ønskes mellom 160 og 170 cm.

8 til 10 cm forskjell på båndmål og stangmål anses for passende.

Pipemål ønskes mellom 21 og 23 cm.

Foredlet oldenborger 25 - 88%

En ridehest med moderne oldenborgpreg, som utelukkende er foredlet med fullblod. Et særdeles karakterfast og arbeidsvillig temperament. Store kroppspartier. Velreist hals. Smidig og muskuløs overlinje og bakpart. Føre og tørre lemmer. Bevegelsen taktfast med ryggsving, frihet i skulder og albuer, samt undergripen, avskub og bæring bakfra.

 

En stor sportspreget, rasetypisk ride- og kjørehest ønskes. Den foredlede Oldenborger skal være elegant, harmonisk og sterk. Oldenborgeren ønskes velproporsjonert, hvilket vil si at kroppen kan deles opp i tre like store deler; forpart (skulder og manke), midtstykke (rygg og lend) og bakpart (krysset). En litt rektangulær kroppsform foretrekkes. God dybde og bredde ønskes, hvilket vil si, at benlengden utgjør ca. 50 % av stangmålet, og at det er passende avstand mellom skulder leddene og forbenene (minst en passende stor og normalformet hov mellom forbenene). Hos hester med stor fullblodsandel aksepteres en litt høytstillet, nokså edel type. Kjønnspreget skal være tydelig, hoppene skal være feminine og hingstene maskuline. Ribbenshvelvingen er viktig, ribbenene ønskes litt ovale, ikke for runde. Det typiske Oldenborghodet er med rett neserygg, bred panne og store, åpne uttrykksfulle øyne. Halsen ønskes middellang velansatt (ovenfor skulderleddene), velformet og velreist. En tynn og lavt ansatt hals er uønsket. En lang, skrå og fri skulder ønskes. Manken ønskes velmarkert og med god lengde. En bred og kort manke er ikke ønskelig. Smidig, muskuløs overlinje ønskes. Krysset skal være velformet muskuløst, med god lårmuskulatur. Et svakt hellende kryss foretrekkes. Lemmene ønskes passende føre, tørre og velstilte, med flate piper. Leddene ønskes med god side- og tverrbredde (velmarkerte). Hovene ønskes forholdsvis store og velformede. Bevegelsen ønskes med godt undergrep og avskub, takten skal være regelmessig markert i alle gangarter.

Den foredlede Oldenborger ønskes prestasjonsberedt, med nervefast sinn og godt temperament, som gjør den anvendelig i enhver sammenheng. Også i ride- og kjørekonkurranser på høyt plan.

Stangmål ønskes mellom 160 og 170 cm.

8 til 10 cm forskjell på båndmål og stangmål anses for passende.

Pipemål ønskes mellom 20 og 22 cm.