© 2023 by Name of Site. Proudly created with Wix.com

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Google+ Social Icon

OM NORSK OLDENBURGER FORENING

Avlshopper med sine føll ved stutteri Ålborgdal på Jylland.

NOF ble stiftet i 2001. Foreningen har som formål å fremme avl, bruk og interesse for hester av rasen Dansk Oldenburger i Norge. NOF er en søsterorganisasjon til Dansk Oldenborg avl (DOA).

Ønsker du å bli medlem?

Send e-post med navn, adresse, telefonnummer samt navn på evt. familiemedlemmer til:

nof-post@online.no

Vi sender faktura for medlemskontingent på e-post.

Enkeltmedlemskap koster 250,-

Familiemedlemsskap koster 300,-