RASEN DANSK OLDENBURGER

Oldenburgeren som rase ble første gang nevnt i det 15. århundret. Det er den tyngste av de tyske varmblodsrasene og stammer opprinnelig fra Oldenburg i Nordvest-Tyskland. Her ble rasen avlet fram på 1600-tallet, med mål om å skape en god og sterk kjørehest. Grunnlaget for rasen var den daværende øst-frieserhesten, som ikke må forveksles med dagens nederlandske frieser. Øst-friesere ble krysset med spanske og napolitanske hester. Senere er det avlet inn Engelsk (xx) fullblod, samt Anglo-normanner. Dette gjorde at Oldenburgeren beholdt sin kraft, men samtidig ble en mer elegant ride- og kjørehest. Dagens oldenburger er med sin fysikk og sitt gode temperament en svært anvendelig hest innen all kjøre- og ridesport, samt en meget velegnet familiehest.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den opprinnelige Oldenburger var grunnlaget for den Danske Oldenborg, da tyske hester ble importert til Danmark på 1800-tallet. Der har man fortsatt avlen av denne rasen helt frem til våre dager. I 1978 ble Dansk Oldenborg avl stiftet med det formål å bevare og videreutvikle den originale Oldenburger. Avlen på den opprinnelige Oldenburger har fortsatt i Danmark, både renavl, samt foredling med xx-fullblod og Anglo-normanner. 

 

Det tyske Oldenburger Verband besluttet rundt midten av forrige århundre å fase ut de originale oldenburgerhester, og bli en varmblodsavl under Deutches Reitpferd. Den europeiske varmblodsavlen er organisert slik at hester som hovedregel registreres i forbundet der de er født. Hester kåres og brukes i avl på tvers av forbundene. I tysk Oldenburgeravl driver man nå typeavl med innslag av varmblods ridehester fra ulike avlsforbund som f.eks Holstein og Hannover. 

Den tyske oldenburger er altså blitt en type hest som tilsvarer Norsk varmblod.

 

I Dansk og Norsk Oldenburgeravl har man derimot valgt å bevare den opprinnelige Oldenburger, og tillater ikke innslag av varmblods. Man kan kun foredle med xx-fullblod ned til 25% oldenborgandel. Dermed har den tyske oldenburgeravlen skilt lag med den danske og norske.

I Danmark kalles vår rase for Oldenborger mens den tyske kalles Oldenburger. I Norge kalles begge Oldenburger, noe som lett kan skape forvirring. Oldenburger Verband har bevart den kronede O, som i alle år har vært et betydelig varemerke. Til ytterligere forvirring var en O med krone også innarbeidet i den Danske Oldenborgavlen, og er et like sterkt varemerke der. Det finnes noen mindre forskjeller:

                                                               

20-25 år etter Danmark tok man i Sachsen-Thüringen i Tyskland også opp et avlsarbeide med den opprinnelige Oldenburger. Her kalles denne Schweres Warmblut. Hester fra dette forbundet kan fremstilles for kåring i Dansk Oldenborg avl og omvendt. 

Schweres Warmblut og Dansk Oldenborg avl er altså to forbund som avler hester med felles opprinnelse.

Schweres Warmblut sitt merke ser slik ut:

                                              

                                              

                                               

 

                                                 
     

 


                                          

Tysk Oldenburger

Dansk Oldenborg

© 2023 by Name of Site. Proudly created with Wix.com

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Google+ Social Icon